Collective Narcissism Scale

You can find here research tools created by the members of PrejudiceLab.

Collective Narcissism Scale

Scale measuring collective narcissism: a belief the one’s own in-group is exceptional but not sufficiently recognized by others.

Skala Kolektywnego Narcyzmu

Skala mierząca kolektywny narcyzm: przekonanie o tym, że grupa własna jest wyjątkowa ale niewystarczająco doceniana przez innych.